fbpx

Toimintaraportti 2020

Turussa, 11.1.2021

Kari Veijonen, Jaakko Ruola & Kalervo Väänänen

VOIT HALUTETESSASI MYÖS LADATA TÄMÄN RAPORTIN PDF-MUODOSSA

Julkaisimme 31.12.2019 Turun Sanomissa Operaatiomme tueksi vuoden 2019 aikana syntyneen Saaristomerivaikuttajat-verkoston kanssa uuden vuosikymmenen toivomuksemme ja tavoitteemme.

Tammikuu

Järjestimme 20.1. Linnateatterin Domino-salissa asiantuntijaseminaarin, jossa professori Kalervo Väänänen kertoi syksyn 2019 aikana yli sadan asiantuntijan kanssa yhteistyössä valmistelemansa Puhtaamman Saaristomeren toimenpidesuunnitelman juurisyistä. Iltapäivällä seminaari muuntui avoimeksi yleisötilaisuudeksi, johon osallistui noin sata henkilöä. Turun Sanomat 19.1.

Helmikuu

Saaristomeren selvityshenkilön Kalervo Väänäsen tilanneanalyysi ja toimenpidesuunnitelma valmistui seitsemän kuukauden tavoiteaikataulussa. Myös Saaristomeren Sininen Kirja valmistui ja meni painoon. Sisällön ytimessä oli Kalervo Väänäsen suunnitelman esittelyn ohella alueen ainutlaatuisuuden perusteet ja visiot avaamaan Saaristomeren tulevaisuuden potentiaaleja, kun meren tervehtyminen on saatu luotettavasti uudelle uralle.

Maaliskuu

Päätimme valtakunnallisesta Operaatio Ainutlaatuisen Saaristomeren julkistamistilaisuudesta. Paikaksi saimme eduskunnan lähetystötilat ja Kalervo Väänäsen toimenpidesuunnitelman ja Saaristomeren Sinisen Kirjan ensimmäisiksi vastaanottajiksi eduskunnan puhemies Matti Vanhasen ja ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosen. Samassa yhteydessä sovimme järjestettäväksi tiedotustilaisuuden medialle.

Tilanne muuttui 12.3.2020, kun koronasta johtuen jouduimme tekemään päätöksen kaikkien suunniteltujen tilaisuuksien ja toimenpiteitten peruuttamisesta.

Huhti–Toukokuu

Koronatilanne jäädytti kaikki suunnitellut tilaisuudet, mutta valmistelutyömme jatkui tiiviisti siirtyen vahvasti verkkoon. Pitkään ja huolella valmisteltu julkistamisajankohta oli vaarassa siirtyä syksyyn, joka olisi vaarantanut tavoitteidemme mukaisen etenemisen vuotta 2021 koskien. Siksi päätimme tehdä julkistamisemme webinaarina Maailman Ympäristöpäivänä 5.6.2020.

Kesäkuu

Saaristomeren selvityshenkilön, professori Kalervo Väänäsen työn ja toimenpidesuunnitelman julkistaminen.

Julkistamisemme kesäkuussa avasi kutsuvieraswebinaari 5. kesäkuuta, johon osallistui noin 300 Saaristomeren tilanteesta kiinnostunutta vaikuttajaa. Mediatiedotuksemme infopaketti meni noin 350 kotimaiselle toimittajalle. Saaristomeren Sininen Kirja ja muu infopaketti meni ennen juhannusta valtioneuvoston kansliaan, ministereille ja heidän esikunnilleen, Suomen mepeille, keskeisten ministeriöiden Saaristomeren näkökulmasta tärkeille johtaville virkamiehille sekä kaikkien eduskuntapuolueiden puheenjohtajistoille ja puoluesihteereille.

Saaristomeri on Suomen kansallisaarre.
Mutta sen tulevaisuus on uhattuna.

Kesä-Elokuu

Valtakunnallinen mediakampanja

Kiitos Otavamedian, TS -Yhtymän, Maaseudun Tulevaisuuden, Raisio Oyj:n, HKScan Oyj:n ja LähiTapiola Varsinais-Suomen yhteistyön,
meillä oli mahdollisuus pitää avausvaiheen ydinviestiämme esillä mediassa useamman miljoonan kontaktin verran niin kuluttaja- kuin
päättäjäkohderyhmille. Yhteensä 19 ilmoitusta, päämediana Suomen Kuvalehti.

Syyskuu

Kesän aikana tekemämme työn hedelmät näkyivät lomien jälkeisenä aikana, kun aloitimme aktiivisen keskustelun ja yhteydenpidon Saaristomeren kannalta tärkeitten kansallisten päätöksentekijöiden kanssa. Mediassa oli nyt aloitettu puhumaan Saaristomerestä. Tietoisuus Saaristomeren tilasta ja tarvitsemista toimenpiteistä oli kasvanut maamme päättäjien keskuudessa, avainministeriöissä, valtakunnan mediassa ja kansalaisten tietoisuudessa.

Lokakuu

MINISTERI KRISTA MIKKOSEN SAARISTOMEREN ENSIMMÄINEN PYÖREÄ PÖYTÄ 5.10.2020

Useat keskustelut ympäristöministeri Krista Mikkosen kanssa alkuvuoden ja kesän aikana olivat erinomaisia. Samoin palaverit niin ministerin esikunnan kuin ministeriöiden avainvirkamiesten kanssa. Ministerin aloitteesta sovimme ensimmäisen Saaristomeren Pyöreän Pöydän kokouksen järjestämisestä yhteistyössä. Päivämääräksi valikoitui 5. lokakuuta tavoitteena koota edustava ja laaja-alainen asiantuntijaryhmä vaihtamaan mielipiteitä Saaristomeren tarvitsemista toimista. Tilaisuus oli hyvähenkinen ja onnistunut. Ministerit Krista Mikkonen ja Jari Leppä ilmaisivat vahvasti Saaristomeren tulevaisuuden olevan tärkeä kansallinen kysymys. Operaatiomme teki tilaisuudessa kolme aloitetta.

TURUN SAARISTOMERI-WEBINAARI 19.10.2020

Kaksi viikkoa ministeri Krista Mikkosen Saaristomeren Pyöreän pöydän järjestämisen jälkeen järjestimme Turussa Suomalaisella Pohjalla tilaisuuden professori Kalervo Väänäsen kierto-talousmallista. Kuulimme vahvat puheenvuorot kolmelta ministeriltä, kahdelta valtiosihteeriltä, Suomen ilmastopaneelin puheenjohtajalta ja Turun kaupunginhallituksen sekä Varsinais-Suomen hallitusten puheenjohtajilta. Saaristomeriasia ja siihen sitoutuminen meni askeleen eteenpäin.

Marraskuu

Tapasimme lokakuun webinaarimme jatkona 12. marraskuuta maa- ja metsätalousministeriössä Kimmo Tiilikaisen, joka toimii valtiosihteerinä MMM:n lisäksi myös työ- ja elinkeinoministeriössä sekä ministeri Jari Lepän erityisavustaja Teppo Säkkisen. Kertasimme tilannetta, saimme Jari Lepän kannustavat terveiset ja sovimme, että järjestämme mahdollisimman pian Operaation ja maa- ja metsätalousministeriön yhteistyönä toisen Saaristomeren Pyöreän Pöydän istunnon. Valtiosihteeri Kimmo Tiilikainen lupautui kokouksen puheenjohtajaksi ja lupasi yhdessä Teppo Säkkisen kanssa huolehtia siitä, että tilaisuuteen kolme avainministeriön virkamiehet laatisivat tilannekuvan jo päätetyistä tai tulossa olevista eri hankkeista, joilla on vaikuttavuutta Saaristomerelle.

Joulukuu

Saaristomeren Toinen pyöreä pöytä

Joulukuussa järjestettiin toinen Saaristomeren pyöreän pöydän kokous 10.12.2020 yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön kanssa.

TS 24.12.2020

Vuoden päätteeksi julkaisimme Turun Sanomissa ilmoituksen jälleen yhdessä Saaristomerivaikuttajat-verkoston kanssa. Vuonna 2020 Vaikuttajien jäsenmäärä kasvoi 80 %. Iso kiitos verkostomme tuesta ja neuvoistanne sekä jatkotoimistanne viestimme jakamisessa edelleen. Työ jatkuu ja uudet jäsenet ovat tervetulleita vuosiksi 2021–2023.

Summa summarum 2020

Takana työteliäs ja meidät kaikki yllättänyt koronavuosi. Saaristomeriasia on edennyt kuluneena vuotena tavoitteidemme mukaisesti.

Tästä on hyvä jatkaa. Erityisen hyvästä syystä. Mailmanluokan luontokohde ja kansallisaarre on pelastettava tulevaisuuden potentiaalisten suurten hyötyjen turvaamiseksi.

VUOSI 2021 ON SAARISTOMEREN TULEVAISUUDELLE RATKAISEVAN TÄRKEÄ

Kiitämme kuluneesta vuodesta niitä satoja henkilöitä, joita olemme kohdanneet asiamme merkeissä ja joista lähes kaikki ovat lupautuneet toimillaan ja asiantuntemuksellaan Saaristomeren puhtaan tulevaisuuden puolustajiksi.

Julkaisemme alkaneen tärkeän vuoden tavoitteemme ja päätoimenpiteittemme suunnitelman helmikuussa.

Turussa, 11. tammikuuta 2021

Operaatio Ainutlaatuinen Saaristomeri

Kari Veijonen
Projektijohtaja
kari.veijonen@veijonenconsulting.fi
0500 824 605

Jaakko Ruola
Sisältöjohtaja
jaakko.ruola@kolumbus.fi
0400 317 585

Kalervo Väänänen
Saaristomeren selvityshenkilö