fbpx

Perinnemaisemissa

Viljelyn rinnalla karjanhoito muutti saariston maisemaa, ehkä jopa enemmän kuin ihminen muilla toimillaan. Laiduntaminen esti kasvillisuuden luontaisen kehittymisen etenkin metsien osalta ja laiduneläimet hillitsivät hakamaiden, ketojen ja niittyjen umpeenkasvua. Talvirehun keruu verotti sekin kasvipeitteen muodostumista. Perinteisen karjatalouden synnyttämiä maisemia uhkaa saariston autioitumisen vuoksi umpeenkasvu ja avoimista ympäristöistä riippuvaiset lajit taantuvat. Mutta vielä on mahdollisuus aikamatkaan: saaristossa on satoja hehtaareja hoidettuja perinnemaisemia löydettävänä lehdesniityistä kukkaketoihin ja lehdoista tervalepikköihin.