fbpx

Kysyttyä

Operaatio Ainutlaatuinen Saaristomeri 2019-2023 on kampanja, joka nostaa Saaristomeren tunnettuutta ja arvostusta ja jonka tavoitteena on saada aikaan konkreettisia toimenpiteitä ja poliittisia päätöksiä Saaristomeren pelastamiseksi. Operaation taustalla on Veijonen Consulting Oy, joka vastaa operaation käytännön toteutuksesta ja toimii yhteistyössä Centrum Balticum -säätiön ja Saaristomeren Suojelurahaston kanssa. Rahasto ja säätiö tukevat paikallisia tekoja ja toimintaa Saaristomeren pelastamiseksi ja niiden yhteinen visio on elinvoimainen meri ja saaristo – nyt ja tulevaisuudessa.

Huoli Saaristomerestä on yhteinen. Lukuisat tahot toimivat omilla, rajallisilla resursseillaan Saaristomeren hyväksi. Kaikki työ vie meitä kohti puhtaampaa Saaristomerta, mutta merkittävän vaikutuksen ja nopean muutoksen aikaansaamiseksi tarvitaan laaja kansanliike. Tämän vuoksi olemme käynnistäneet Operaatio Ainutlaatuisen Saaristomeren, joka tekee Saaristomeren tilaa tunnetuksi ja kannustaa sekä kansalaisia että päättäjiä konkreettisiin tekoihin meremme pelastamiseksi.

Itämeren tilanne on ollut huolen aiheena jo vuosia. Siinä missä Itämeren fosforivalumat on nyt pitkäjänteisellä työllä ja teoilla saatu käännettyä laskuun, on tilanne Saaristomerellä päinvastainen. Saaristomeri, sen 41 000 saarta ja monimuotoinen luonto, värikäs historia ja kulttuuri muodostavat ainutlaatuisen kokonaisuuden, jota tulee suojella.

Ainutlaatuinen Saaristomeri on viisivuotinen kampanja, joka käynnistyi keväällä 2019. Meremme ei pelastu yhdessä yössä. Teemme yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa pitkäjänteistä työtä ja tekoja Saaristomeren pelastamiseksi.

Saaristomeren tila on vakava ja toimia sen pelastamiseksi vaaditaan nyt. Tähän tarvitaan mittavia panostuksia ja poliittisia päätöksiä. Vaalivuotena on sopiva aika vaatia kannanottoja ja tukea myös uusilta kansanedustajilta ja europarlamentaarikoilta.

Operaatio Ainutlaatuinen Saaristomeri -kampanjaa toteutetaan tällä hetkellä itsenäisenä kokonaisuutena. Jokainen toimija tekee tärkeää työtä yhteisen tavoitteen eteen. Tulevaisuudessa toivomme yhteistyötä myös muiden Saaristomeren hyväksi työtä tekevien tahojen kanssa.

Operaatio Ainutlaatuinen Saaristomeri -kampanja on aloittanut toimintansa 25.3.2019. Yhteistyössä on voimaa ja tavoitteenamme onkin, että operaation toiminnan vakiintuessa teemme yhteistyötä myös saaristokuntien kanssa.

Operaatio Ainutlaatuisen Saaristomeren toiminnan rahoittajana toimivat yritykset, yhteisöt ja yksityishenkilöt.

Operaation rahoitus on aina vastikkeellista emmekä ota vastaan lahjoituksia. Jos haluat lahjoittaa Saaristomeren hyväksi, niin etusivulta löytyy “Jos haluat lahjoittaa”-kohta, josta löytyy ohjeet lahjoitusten antamiselle. Lahjoitukset menevät suoraan Saaristomeren Suojelurahastolle.

Verkkosivujemme “Jos haluat lahjoittaa”-välilehden kautta tehdyt lahjoitukset menevät suoraan lyhentämättöminä Saaristomeren Suojelurahastolle. Rahasto tukee konkreettisia vesiensuojelutoimia ja käytännön hankkeita, joilla torjutaan tehokkaasti Saaristomeren sairastamisen syytä.

Meillä kaikilla on velvollisuus ryhtyä toimiin tämän maailmassa ainutlaatuisen merialueemme pelastamiseksi osana Itämeren puhdistamista. Ensimmäisenä tekonasi voit liittyä joukkoomme sosiaalisen median kanavissa ja viestiä näin lähipiirillesi, että välität meremme hyvinvoinnista.

Jos haluat lahjoittaa, mene etusivulle kohtaan “Jos haluat lahjoittaa”, ja seuraa ohjeita. Lahjoituksesi menee lyhentämättömänä Saaristomeren Suojelurahastolle ja sen kautta konkreettisiin Saaristomeren suojelua edistäviin toimenpiteisiin.

Kerättyjen lahjoitustuottojen kohdistamisesta vastaa Saaristomeren Suojelurahasto. Varat käytetään Saaristomeren vesien tilan parantamiseen tähtääviin, tarkoin kohdennettuihin hankkeisiin Centrum Balticum -säätiön Saaristomeren Suojelurahaston kautta.

Pääasialliset syyt Saaristomeren tilaan ovat ihmisen aiheuttama ravinnekuormitus ja ilmaston lämpeneminen. Maatalous on suurin ravinnehuuhtoutumien lähde, rehevöitymisen merkittävin syy. Peltojen viljelyä emme voi lopettaa, mutta voimme estää fosforin valumisen Saaristomereen.

Jotta meremme puhdistuu, on meidän pysäytettävä rehevöityminen ja vähennettävä fosforivalumia. Suurin yksittäinen teko on peltojen kipsikäsittely, joka estää ravinteiden valumisen vesistöön. Viime vuonna eduskunta myönsi kolmelle vuodelle yhteensä 22 miljoonaa euroa Saaristomeren rehevöitymisen estämiseen. Työ on kuitenkin vasta alussa, ja tarvitsemme isoja tekoja ja panostuksia myös tulevaisuudessa.