fbpx

Kysyttyä

Operaatio Ainutlaatuinen Saaristomeri 2019-2023 on kampanja, joka nostaa Saaristomeren tunnettuutta ja arvostusta ja jonka tavoitteena on saada aikaan konkreettisia toimenpiteitä ja poliittisia päätöksiä Saaristomeren pelastamiseksi. Operaation taustalla on Veijonen Consulting Oy, joka vastaa operaation käytännön toteutuksesta ja toimii yhteistyössä Saaristomerivaikuttajien verkoston, yhteisöjen, yritysten ja julkisen sektorin kanssa. Erityinen paino Operaation toiminnassa on tiedon lisääminen  päättäjien keskuudessa  Saaristomeren arvosta, tilasta ja sen tarvitsemista pitkäjänteisistä sekä kokonaisvaltaisista toimenpiteistä. Operaation tavoitteena on myös kansanliikkeen synnyttäminen Saaristomeren puhtaan tulevaisuuden hyväksi.

Saaristomeren tila on vakava ja toimia sen pelastamiseksi vaaditaan nyt. Tähän tarvitaan mittavia panostuksia ja poliittisia päätöksiä. Nyt on sopiva aika vaatia kannanottoja ja tukea myös kuntien päättäjiltä, kansanedustajilta ja europarlamentaarikoilta.

Operaatio Ainutlaatuinen Saaristomeri -kampanja on aloittanut toimintansa 25.3.2019. Yhteistyössä on voimaa ja yhteistyö kuntien ja kaupunkien kanssa on alkanut ja se on yksi tulevan toiminnan painopisteitä.

Operaatio Ainutlaatuinen Saaristomeri -kampanjaa toteutetaan itsenäisenä kokonaisuutena. Jokainen toimija tekee tärkeää työtä yhteisen tavoitteen eteen. Teemme yhteistyötä myös muiden Saaristomeren hyväksi työtä tekevien tahojen kanssa.

Operaatio Ainutlaatuisen Saaristomeren toiminnan rahoittajina toimivat yritykset, yhteisöt, julkinen sektori ja yksityishenkilöt. Operaation rahoitus on aina vastikkeellista emmekä ota vastaan lahjoituksia.

Meillä kaikilla on velvollisuus ryhtyä toimiin tämän maailmassa ainutlaatuisen merialueemme pelastamiseksi osana Itämeren puhdistamista. Ensimmäisenä tekonasi voit liittyä joukkoomme sosiaalisen median kanavissa ja viestiä näin lähipiirillesi, että välität meremme hyvinvoinnista.

Ratkaisuna ravinteiden vähentäminen ja talteenotto

Professori Kalervo Väänäsen laatima suunnitelma merialueen pitkäkestoisesta puhdistamisesta sisältää kolme toimenpidettä: ravinnevalumien vähentämisen, ravinteiden ja biomassan talteenoton sekä kalastuksen lisäämisen. Katso tarkemmin Saaristomeren Sinisestä Kirjasta, johon on linkki Ajankohtaista – osiossa.