fbpx

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
Nimi: Veijonen Consulting Oy
Yhteystiedot: Väinöläntie 6, 21110 Naantali
puh: 0500 824605
Rekisterinpitäjän edustaja: Marianne Sinkkonen
sähköposti: marianne.sinkkonen@gmail.com

Rekisterin nimi
Operaatio Ainutlaatuinen Saaristomeri Osallistujarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käsittelemme tietoja pystyäksemme hoitamaan Operaatio Ainutlaatuista Saaristomerta. Rekisteriä käytetään operaatiosta informoimiseen, tuotteiden ja palveluiden markkinointiin sekä tutkimusten, kampanjoiden ja kilpailuiden järjestämiseen. Rekisterin tietoja käytetään suoramarkkinointiin, mikäli asiakas on antanut siihen suostumuksensa.

Rekisterin tietosisältö
Rekisterin sisältämä tietosisältö voi käyttäjäkohtaisesti vaihdella. Rekisteriin voidaan merkitä seuraavia käyttäjätietoja: Etu- ja sukunimi, arvo tai ammatti, ikä, sukupuoli, äidinkieli, yhteystiedot, yritys tai yhteisö ja palvelun käyttäjän mahdollisesti antama kielto koskien tietojen luovuttamista tai käyttämistä suoramarkkinointitarkoituksiin. Lisäksi rekisteriin voidaan merkitä seuraavia tietoja: kansalaisuus, syntymäaika, asuinmaa, sekä muut palvelun käyttäjän itsestään antamat profilointitiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet
Käyttäjätietoja voidaan kerätä erilaisilla kilpailuilla ja markkinointikampanjoilla. Sähköiseen suoramarkkinointiin (sähköposti ja/tai mobiili) pyydetään asiakkaalta erikseen suostumus henkilötietolain mukaisesti.

Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä Väestörekisteristä, Suomen Posti Oyj:n rekistereistä tai vastaavista rekistereistä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Rekisterin sisältämiä tietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän kanssa samaan konserniin tai sen kanssa muutoin samaan taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvalle tahoille sillä tavoin ja siinä laajuudessa, kuin se lain mukaan on sallittua.

Tietojen käsittelemisessä käytettävät palvelimet ja muut tekniset apuvälineet voivat olla rekisterinpitäjän käyttämän ulkopuolisen palveluntarjoajan omistuksessa ja hallinnassa.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Sähköinen aineisto: osallistujatietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja osallistujatietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen määritellyt rekisterinpitäjän omat työntekijät ja rekisterinpitäjän toimeksiannosta ja lukuun toimivien yrityksien työntekijät. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Vaitiolovelvollisuus sitoo osallistujarekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Osallistujarekisteri ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat suljetuissa konesaleissa. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten osallistuja omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja sinne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä.

Tarkastusoikeus
Osallistujalla on henkilötietolain 26 §:n mukaan oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Rekisterinpitäjän on samalla ilmoitettava rekisteröidylle rekisterin säännönmukaiset tietolähteet sekä, mihin rekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan.

Tarkastuspyynnön esittäminen:

  • Kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö lähetetään rekisterinpitäjän edustajalle kohdassa 1 esitettyyn osoitteeseen tai lähetetään sähköpostilla rekisterinpitäjän edustajalle.
  • Rekisteristä on mahdollisuus poistua ilman seuraamuksia.