fbpx

Saaristomeren pyöreä pöytä
5.10.2020

Useat keskustelut ympäristöministeri Krista Mikkosen kanssa alkuvuoden ja kesän aikana olivat erinomaisia. Samoin palaverit niin ministerin esikunnan kuin ministeriöiden avainvirkamiesten kanssa. Ministerin aloitteesta sovimme ensimmäisen Saaristomeren Pyöreän Pöydän kokouksen järjestämisestä yhteistyössä. Päivämääräksi valikoitui 5. lokakuuta tavoitteena koota edustava ja laaja-alainen asiantuntijaryhmä vaihtamaan mielipiteitä Saaristomeren tarvitsemista toimista. Tilaisuus oli hyvähenkinen ja onnistunut. Ministerit Krista Mikkonen ja Jari Leppä ilmaisivat vahvasti Saaristomeren tulevaisuuden olevan tärkeä kansallinen kysymys.

Operaatiomme teki tilaisuudessa kolme aloitetta.

Operaatio Ainutlaatuisen Saaristomeren 3 aloitetta

1.

Suomen hallitus päättää ohjelmasta Saaristomeren puhdistamiseksi professori Väänäsen 3-osaisen, kiertotalousajatteluun perustuvan toimenpidesuunnitelman pohjalta. Ohjelman suunnitelma valmis 1.3.2021.

2.

Suunnitelmaan liittyville Biokierrätyslaitoksille tehdään yksityiskohtainen liiketoimintasuunnitelma. Valmis 1.3.2021.

3.

Naantalin selvityshenkilö Panu Routila kartoittaa omassa työssään olisiko perusteltua sijoittaa ensimmäinen ensimmäinen iso biokierrätyslaitos Naantaliin. Valmis 1.3.2021.

Operaatio Ainutlaatuinen Saaristomeri

Kalervo Väänänen
Saaristomeren selvityshenkilö

Kari Veijonen
projektijohtaja

Jaakko Ruola
sisältöjohtaja

SAARISTOMEREN ISO BIOKIERRÄTYSLAITOS

Biokierrätyslaitokselle tehdään yksityiskohtainen liiketoimintasuunnitelma professori Väänäsen suunnitelman ”Saaristomeri puhtaaksi ravinteita kierrättämällä” -pohjalta. Naantalin selvityshenkilö Panu Routila arvioi työssään ensimmäisen biokierrätyslaitoksen sijoittamisen mahdollisuutta Naantaliin.

Saaristomeren puhdistaminen kiertotalouteen perustuvalla ratkaisulla tuo mukanaan merkittäviä yhteiskunnallisia vaikutuksia

  • Investoinnit / työllistäminen
  • Koko Saaristomeren tulevaisuuden vetovoimatekijöiden mahdollistaminen
  • Luonnon monimuotoisuuden lisääntyminen
  • Ruoan alkutuotannon puhdistuminen
  • Maatalous-, kalastus- ja matkailuelinkeinojen tukeminen
  • Hiilidioksidipäästöjen väheneminen
  • Ilmastonmuutoksen hillitseminen

Ympäristöministeri Krista Mikkosen Saaristomeren Pyöreä Pöytä 5.10.2020

Operaatio Ainutlaatuinen Saaristomeri

Kalervo Väänänen
Saaristomeren selvityshenkilö

Kari Veijonen
projektijohtaja

Jaakko Ruola
sisältöjohtaja

SAARISTOMEREN PYÖREÄ PÖYTÄ 5.10.2020

Puheenjohtajana
ministeri Krista Mikkonen

Puheenvuorot
Kalervo Väänänen
Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä
Valtiosihteeri Kimmo Tiilikainen
Kari Veijonen

Osanottajat
Erik Bonndorff / Åbo Akademi
Kari Veijonen / Operaatio Ainutlaatuinen Saaristomeri
Kalervo Väänänen / Operaatio Ainutlaatuinen Saaristomeri
Juha Kääriä / Turun ammattikorkeakoulu
Vesa Taatila / Turun ammattikorkeakoulu
Jari Hänninen / Turun yliopisto
Laura Höijer / Baltic Sea Action Group
Eveliina Hakanpää / HK Scan
Hannu Klemola / SLL
Björn Grönholm / Turun kaupunki
Ilari Sääksjärvi / Turun yliopisto
Annamari Arrakoski-Engardt / John Nurmisen säätiö
Minna-Mari Kaila / MMM
Antti Iho / LUKE
Tomi Kantola / Raisio
Pekka Kuusniemi / Raisio
Riikka Leskinen / Valonia

Osanottajat (jatkuu)
Jarkko Leka / Valonia
Ari Suomilammi / Gasum
Timo Junnila / ProAgria
Pasi Ahola / Turku
Tuuli Hietaniemi / Sitra
Jaakko Ruola / Operaatio Ainutlaatuinen Saaristomeri
Kari Häkämies / Varsinais-Suomen liitto
Janne Virtanen / Varsinais-Suomen liitto
Katja Bonnevier / Saaristomeren UNESCO biosfäärialue
Marianne Sinkkonen / Operaatio Ainutlaatuinen Saaristomeri
Marjukka Porvari / John Nurmisen säätiö
Laura Klami / Centrum Balticum
Saara Ilvessalo / Centrum Balticum
Antti Oksanen / ympäristöministeriö
Maria Laamanen / ympäristöministeriö
+ muut ympäristöministeriön edustajat