fbpx

Kestävän kehityksen suunnitelma
Saaristomeren pelastamiseksi

1.

PIDÄTETÄÄN KASVUVOIMA PELTOON

 • kasvukunto, vesitalous ja peitteisyys
 • maanparannusaineet kipsi, rakennekalkki ja kuituliete

2.

LANTA JA RAVINTEET KIERTÄMÄÄN

Kiertotalouden mahdollisuudet meren ja viljelijöiden tukena

 • lannan siirtokorvausjärjestelmä
 • kierrätyslannoitteet
 • sekoitevelvoite

3.

UUDISTAVA MAATALOUSPOLITIIKKA

 • ympäristötukijärjestelmä tavoitteellisemmaksi
 • tilakohtainen ravinnetase
 • lannoituksen optimointi

4.

HYÖDYNNETÄÄN NYKYISET MENETELMÄT RAVINTEIDEN POISTAMISEKSI MERESTÄ

 • kalastus
 • järviruoko

5.

UUDET INNOVAATIOT MEREN RAVINNEKUORMAN VÄHENTÄMISEKSI

 • rehevöitymisen monitieteellinen tutkimus ja tuotekehitys, pohjalietteen ja leväkukintojen hyödyntäminen, uudet teknologiat vientituotteiksi
 • Saaristomerikeskus ja Saaristomeripilotti

Nyt on aika kääntää Saaristomeren rehevöitymisen ongelma mahdollisuudeksi kehittää uusia menetelmiä vesistöjen ennallistamiseksi.

Arvio toimenpiteiden vaikutuksesta Saaristomereen

Toimenpide Vaikuttavuus

(fosforitonneja vuodessa)

Hyvä kasvukunto, vesitalous,
kasvipeitteisyys, viljelykierto
20
Lannan kuljetus 20
Maanparannusaineet 90
Kierrätyslannoitteet 500
Lannoituksen optimointi / tila-
lohkokohtaisella ravinnetaseella
250
Hoitokalastus ja silakan pyynti 100
Järviruoko 35
Uudet teknologiat +

Sanoista tekoihin
Väänäsen listan suomat mahdollisuudet

1.

PUHDAS SAARISTOMERI JA ITÄMERI

 • Puhdistumisprosessi käyntiin
 • Luonnon monimuotoisuus kiittää

2.

KIERTOTALOUS, HUOLTOVARMUUS, LANNOITEOMAVARAISUUS

 • Tulevaisuuden Suomen peruspilareita

3.

ELINTARVIKEVIENNIN KESTÄVÄ KASVU, ALKUTUOTANNON ARVOSTUS JA KANNATTAVUUS

 • Vastuullinen ruoantuotanto ja jalostus

4.

VASTUULLISEN LUONTOMATKAILUN MAHDOLLISUUDET

 • Kasvavin ja kannattavin matkailutuote ”yksilöllinen luontoelämys”

5.

UUDEN TEKNOLOGIAN SYNNYTTÄMINEN JA REHEVÖITYMISONGELMAN RATKAISUKONSEPTIN VIENTIMAHDOLLISUUDET

6.

POSITIIVINEN SIJOITUS SUOMEN TULEVAISUUTEEN

 • Kriisinuhasta kestävään kasvuun