fbpx

Aloitteemme Sanna Marinin hallituksen puoliväliriiheen 21 – 22.4.2021

Turussa, 26.3.2021

Kari Veijonen, Jaakko Ruola & Kalervo Väänänen

VOIT HALUTESSASI MYÖS LADATA TÄMÄN ALOITTEEN PDF-MUODOSSA

Arvoisa Sanna Marinin hallitus

HALLITUSOHJELMA PAINOTTAA MIELESTÄMME ERINOMAISESTI ELINYMPÄRISTÖMME KANNALTA TÄRKEITÄ ARVOVALINTOJA.

Kestävä kehitys, vahva huomio ilmastonmuutoksen torjuntaan, luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyttäminen, riittävien resurssien varmistaminen Itämeri-strategiaan ja Itämeren suojelusuunnitelman HELCOM – päivittämiseen, tehostetun vesiensuojeluohjelman jatkaminen, peltojen kipsi-, rakennekalkki- ja ravinnekuitukäsittelyn laajentaminen sekä kotimaisen luonnonkalan käytön edistäminen.

Operaatiomme kiittää hallitusta näistä linjauksista. Saaristomeren kannalta myös hallituksen Veden vuoro -tehostamisohjelma on ollut hyvä alku ja toivomme sille pitkäjänteistä jatkoa.

Viimeisen puolen vuoden aikana olemme käyneet hyviä keskusteluja Saaristomeren tilasta ja tulevaisuudesta ministerien ja ministeriöiden virkamiesten kanssa. Olemme järjestäneet webinaareja yhteistyössä sekä ympäristöministeriön että maa- ja metsätalousministeriön kanssa. Tilaisuuksiimme on osallistunut merkittävä joukko asiantuntijoita, päätöksentekijöitä ja asian kannalta tärkeitä virkamiehiä ja muita vaikuttajia.

Yhteinen ja yksimielinen näkemys on, että maailmassa ainutlaatuinen Saaristomeren alue on suuressa vaarassa. Rehevöityminen lisääntyy ja meren tila heikkenee.

Valtioneuvoston kanslian tilaama Rannikkovesiemme vedenlaadun ja rehevöitymistilan tulevaisuus ja sen arvioiminen julkistettiin maaliskuun alussa.
Selvitys on mielestämme erittäin hyvin ja perusteellisesti tehty. Se vahvistaa edellä kuvattua tilannekuvaa entisestään.

Operaatio Ainutlaatuisen Saaristomeren vetoomus.

Saaristomeren valuma-alue on Suomen ainoa jäljellä oleva hot spot -kohde Itämeren suojelukomission pahimpien kuormittajien listalla.

Kiitos ympäristöministeriön virkamiesten ja ilmasto- ja ympäristöministeri Krista Mikkosen, tekeillä on nyt myös tiekartta hot spotin poiston edellyttämistä kokonaisvaltaisista toimista.

Saaristomeren pelastaminen on merkittävä yhteiskunnallinen päätös. Meren tila käännetään parantumisen uralle, alueen lajikirjoltaan maamme monimuotoisin luonto turvataan ja potentiaaliltaan maailmanluokan matkailualue syntyy kestävän kehityksen periaattein. Professori Kalervo Väänäsen kiertotalousratkaisusta tulee malliesimerkki maailman maille ja merille, orgaanisten lannoitteiden markkinat kasvavat, bio- ja kiertotalouteen tehtävät investoinnit luovat työpaikkoja.

Puoliväliriihen päätös ohjelmasta, jolla Saaristomeri kääntyy positiivisen kehityksen tielle, on luonnollinen ja looginen täydennys ympäristö- ja luontoystävälliseen hallitusohjelmaan.

Uskomme, että päätös kansallisaarteemme vastuullisesta kohtelusta on myös kansalaisten laajojen piirien kannattama asia.

Kaksi aloitetta hallituksen puoliväliriiheen.

  1. Hallitus päättää puoliväliriihessään 21.–22.4.2021 käynnistää Saaristomeriohjelman, jonka tavoite on saada alue pois Helcomin hot spot -listalta.
  2. Hallitus päättää asettaa Saaristomeriohjelmalle korkean tason ohjausryhmän.

Ohjausryhmän tehtävänä olisi valvoa Saaristomeriohjelman tiekartan etenemistä, koordinoida kaikkien Saaristomeren tilan kehittymisen eteen työskentelevien monien tahojen toimenpiteitä ja niiden yhdensuuntaista vaikuttavuutta.

Tavoitteena olisi luoda laajaan yhteistyöhön perustuva tavoitteellinen toimintakokonaisuus, jolla Saaristomeren puhdas tulevaisuus turvataan ja alueen vetovoimaa ja kehitystä vahvistetaan luonnon, virkistys- ja retkeilykäytön, kestävän kehityksen matkailun ja uusien asukkaiden sekä yrittäjien näkökulmista.

Haluamme kiittää ministereitä ja ministeriöiden virkamiehiä tähänastisesta hyvästä yhteistyöstä 2019–2021.

Toivomme hallituksen tekevän puoliväliriihessa tahtotilapäätöksen Saaristomeren tulevaisuuden puolesta. Me osaltamme teemme parhaamme päätöksen julkistamiseksi suomalaisten tietoisuuteen näyttävästi ja positiivisesti viestinnän ja markkinointiviestinnän keinoin.

AINUTLAATUINEN SAARISTOMERI -HANKE KOKOAA POIKKEUKSELLISEN SUUREN PONNISTUKSEN SAARISTOMEREN TILAN PARANTAMISEEN.

Uusin tutkimus osoittaa, että meren tilaa voidaan parantaa merkittävästi huolimatta ilmastonmuutoksen rehevöitymistä lisäävästä vaikutuksesta.

Suuri osa ravinteiden huuhtoutumista estävistä toimista jouduttaa myös ilmastotoimia. Esimerkiksi kasvipeitteisyys ja kerääjäkasvit sitovat hiiltä maahan, kipsi ja rakennekalkki pitävät orgaanisen hiilen pellossa. Vaikutus ei ole merkityksetön. Itämeri on päästölähde. Kun hiukkasmaisen ja orgaanisen hiilen huuhtouma vähenee, vähenevät myös niistä vedessä aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt.

Ilmaston kannalta Saaristomeren tulisi olla pikemminkin hiilen sitoja kuin päästäjä. Vaikka tärkeintä Ainutlaatuinen Saaristomeri -hankkeessa on tuottaa puhtaamman ympäristön myötä uusia kestävän kehityksen edellytyksiä, se tekee paljon enemmän.

Ainutlaatuinen Saaristomeri -hanke toimii samalla globaalistikin tärkeänä testilaboratoriona siitä, kuinka vesiensuojelun ja ilmastonmuutoksen hillinnän toimiin löytyy uusia synergioita ja yllättäviä mahdollisuuksia ilmastonmuutoksen hillintään.

Ainutlaatuinen Saaristomeri -hankkeen kiertotalouteen pohjautuva Saaristomeren puhdistumisen kokonaisratkaisu avaa mahdollisuuksia vihreään siirtymään liittyvän merkittävän liiketoiminnan kehittämiseen. Sillä voimme näyttää maailmalle, että rehevöitymisongelmaan on ratkaisu. Ratkaisu vauhdittaa myös kierrätyslannoitteiden tuotekehitystä ja markkinoiden syntymistä.

Markku Ollikainen
Suomen Ilmastopaneelin puheenjohtaja
Tutkimusjohtaja ja ympäristöekonomian professori emeritus, Helsingin yliopisto

SAARISTOMERI ANSAITSEE JA TARVITSEE MAAMME HALLITUKSEN HUOMION. NYT.

Saaristomeren valuma-alue on Suomen intensiivisimmin viljeltyä maa-alaa. Valuma-alueen pinta-alasta viljelyssä on lähes kolmasosa.

Vuosikymmenien ajan viralliset viljelysuositukset neuvoivat käyttämään ylimäärin lannoitteita mahdollisimman hyvän sadon takeena. Tämä on kerryttänyt merkittävän ylimäärän ravinteita, eritoten fosforia, alueen maaperään. Viime vuosina lannoitteiden käyttöä on vähennetty paljon, mutta se ei vielä näy valumien vähentymisenä suuresta perintöfosforin määrästä johtuen.

Tarvitsemme pikaisia, pitkäaikaisia ja moninaisia toimia Saaristomeren ravinnekuormituksen vähentämiseksi. Mikään yksittäinen toimi ei enää ole riittävä laajamittaisen rehevöitymisestä aiheutuvan ekokatastrofin välttämiseksi Saaristomerellä.

Toivon, että maamme hallitus asettaa selkeän tavoitteen Saaristomeren ravinnekuormituksen vähentämisestä tasolle, jossa meri voi puhdistaa itsensä.

Tämä edellyttää ravinteiden tehokasta vähentämistä niin merestä kuin sen valuma-alueen maaperästä. Edessämme on valtava kiertotalouden haaste. Siihen vastaaminen edellyttää monia toimia ja kaikkien kansalaisten pikaista osallistamista.

Voimme samalla avata uuden oven suomalaisen kiertotalousosaamisen kehittämiselle ja sen viennille, sillä valitettavasti Saaristomeri ei ole maailman ainoa rehevöitynyt vesialue.

Kalervo Väänänen
Saaristomeren selvityshenkilö
Professori, Turun yliopiston rehtori emeritus

Turussa, 26. maaliskuuta 2021

Operaatio Ainutlaatuinen Saaristomeri

Kari Veijonen
Projektijohtaja
kari.veijonen@veijonenconsulting.fi
0500 824 605

Jaakko Ruola
Sisältöjohtaja
jaakko.ruola@kolumbus.fi
0400 317 585

Kalervo Väänänen
Saaristomeren selvityshenkilö

Me, Saaristomerivaikuttajien verkoston jäsenet toivomme
Sanna Marinin hallitukselta päätöstä, joka turvaa Saaristomeren puhtaan tulevaisuuden.

Finnsementti Oy,
Parainen

Meriharjattula-projekti,
Turku

PES-Arkkitehdit Oy,
Helsinki

Schauman Arkkitehdit Oy,
Turku & Helsinki

the other danish guy™

Olli Aakula,
toimitusjohtaja, LähiTapiola Varsinais-Suomi

Antti Ala-Nissilä,
hallituksen puheenjohtaja, Varsinais- Suomen Autocenter Oy

Sakari Alhopuro,
lääkintöneuvos

Kimmo Arjasmaa,
toimitusjohtaja, Arjasmaa Yhtiöt Oy

Nina Arvonen,
toimitusjohtaja, Teknopower Oy

Christoffer Boström,
apulaisprofessori, Åbo Akademi

Benito Casagrande,
arkkitehti, Oy Casagrandentalo

Jan Drugge,
myyntipäällikkö, Nordkalk Oy

Jarkko Eloranta,
puheenjohtaja, SAK

Lassi Eskeli,
yrittäjä, Geosynt Oy

Niilo Hautala,
toimitusjohtaja, Loisto Pro Oy

Heikki Hedman,
hallituksen puheenjohtaja, Keskusautohalli Oy

Pekka Heikonen,
hallituksen puheenjohtaja, Pemamek Oy

Mika Heiskanen,
suunnittelujohtaja, Meyer Turku

Jorma Helminen,
toimitusjohtaja, Oy Osk. Rajala

Tero Hemmilä,
toimitusjohtaja, HKScan Oyj

Juha Helokoski,
toimitusjohtaja, Eckes Granini Finland Oy

Petri Hollmén,
toimitusjohtaja, Lyyti Oy

Mirva Hollsten,
toimitusjohtaja, Lightpress Oy

Nina Honkaranta,
aluejohtaja, Tallink Silja Oy

Maarit Hurme,
kauppakeskusjohtaja, Kauppakeskus Skanssi

Kari Häkämies,
maakuntajohtaja, Varsinais-Suomen Liitto

Jari Hänninen,
apulaisprofessori, Seili, Saaristomeren tutkimuslaitos

Jouko Högmander,
biologi, Operaatio Ainutlaatuinen Saaristomeri

Janne Ikuli,
yrittäjä, Geosynt Oy

Lauri Inna,
aluejohtaja, Kesko Lounais-Suomi

Thomas Isaksson,
toimitusjohtaja, Vaasan Oy

Henrik Jansson,
luontopalvelujohtaja, Metsähallitus

Pekka Jokisuu,
toimitusjohtaja, Kultaranta Resort Oy

Markku Järvinen,
toimitusjohtaja, RH – Harvesting Oy

Oili Kallatsa,
tutkimus-, kehitys- ja innovaatiojohtaja, Kiilto Family Oy

Heikki Kallio,
elintarvikekemian professori, emeritus, Turun Yliopisto

Pentti-Oskari ja Karioskari Kangas,
Herrankukkaro Oy / Höyrylaivaosakeyhtiö s/s Ukkopekka

Tomi Kantola,
johtaja Raisio Aqua Oy

Jussi Kekkonen,
Senior Partner, Miltton Group Oy

Timo Ketonen,
toimitusjohtaja, Aboa Advest Oy

Teemu Kiiski,
toimitusjohtaja, Finnish Design Shop Oy

Jukka Knaapi,
toimitusjohtaja, Tuloskiinteistöt Holfing Oy

Saku Koivu

Jukka Kola,
rehtori, Turun Yliopisto

Mirja Koskinen,
vesiyksikön päällikkö, Ely-keskus, Varsinais-Suomi

Kimmo Kotro,
toimitusjohtaja, JKK Kiinteistöt Oy

Henri Kulmala,
toimitusjohtaja, DBTL

Kalle Kulmala,
varatoimitusjohtaja, DBTL

Ari Kumpulainen,
toimitusjohtaja, Piikkiö Works Oy

Pekka Kuusniemi,
toimitusjohtaja, Raisio Oyj

Juha Kääriä,
yliopettaja, Turun Ammattikorkeakoulu

Rami Lahti,
toimitusjohtaja, Betonilaatta Oy

Markku Lappalainen,
toimittaja-tietokirjailija

Juha Laukkanen,
aluejohtaja, Elisa Oyj

Ulla Leveelahti,
ympäristöpäällikkö, Finnsementti Oy

Juha Lehtola,
toimitusjohtaja, Buster Boats, Inhan Tehtaat Oy

Kaisa Leiwo,
toimitusjohtaja, Turun kauppakamari

Juhani Leppä,
toimitusjohtaja, Leppä Consulting Oy

Lasse Lindholm,
yhteyspäällikkö, Keskinäinen vakuutusyhtiö Varma Turun Liikemiesyhdistys ry

Ilkka Läikkö,
toimitusjohtaja, Benesol Oy

Olli Madekivi,
ylijohtaja, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Timo Mikola,
toimitusjohtaja, Ihamo Invest Oy

Tapani Mylly,
viestintäpäällikkö, Meyer Turku

Jaana Myllyniemi,
toimitusjohtaja, Kiteen Mato ja Multa

Hanne Mäkelä,
viestintä- ja brändijohtaja, Nordkalk Oy

Jussi Mälkiä,
merenkulkuneuvos, konsernijohtaja, Meriaura Group

Jarmo Määttä,
kunnanjohtaja, Jokioisten kunta

Tapani Mönkkönen,
teollisuusneuvos, Kaarina

Matti Nurmi,
toimitusjohtaja, Vakka-Suomen Puhelin Oy

Tuomas Nyberg,
talousjohtaja, Meyer Turku

Markku Ollikainen,
Suomen Ilmastopaneelin puheenjohtaja, ympäristöekonomian professori, Helsingin yliopisto

Tapio Peltomäki,
toimitusjohtaja, Scirocco Oy

Leena Pennanen,
toimitusjohtaja, SL Yhtiöt Oy

Liisa Pietola,
ympäristöjohtaja, MTK

Arto Puolimatka,
toimitusjohtaja, Rausanne Oy

Rauno Puolimatka,
hallituksen puheenjohtaja, Rausanne Oy

Aleksi Randell,
toimitusjohtaja, Rakennusteollisuus

Jukka Rantala,
toimitusjohtaja, Cadmatic Oy

Jari Rastas,
pääkonsuli, toimitusjohtaja, Priima Yhtiöt

Miikka Riionheimo,
toimitusjohtaja, Finnsementti Oy

Panu Routila,
hallituksen puheenjohtaja, Syväranta Group

Olli-Pekka Saario,
toimitusjohtaja, Osuuspankki Turku

Jonne Saivosalmi,
toimitusjohtaja, Briiffi Oy /

Ground Communications

Anita Saksi,
hallituksen puheenjohtaja, Kaune Oy

Heikki Salmela,
hallituksen puheenjohtaja, Hesburger-yhtiöt

Juhani Salovaara,
teollisen muotoilun professori, emeritus, Aalto yliopisto

Pekka Samooja,
toimitusjohtaja, Dentosaurus Oy

Juha Saviluoto,
hallituksen puheenjohtaja, JAS-tekniikka Oy

Nina Söderlund,
suunnittelija, Åbo Akademi

Vesa Taatila,
rehtori, Turun Ammattikorkeakoulu

Maria Taipale,
johtava rehtori, Koulutuskuntayhtymä Raseko

Timo Erik Talvio,
toimitusjohtaja, Donne Oy

Tom Terinkoski,
toimitusjohtaja, Teknotoimi Oy

Arto Toikkanen,
toimitusjohtaja, T2H Ihania koteja

Janne Torikka,
toimitusjohtaja, Munax Oy

Valtteri Uotinen,
liiketoimintajohtaja, Kultaranta Resort Oy

Risto Utoslahti

Janne Virtanen,
edunvalvontajohtaja, Varsinais-Suomen Liitto

Elina Virtanen,
Kaarina

Stefan Wallin,
senior advisor, SEW Advisory Ab

Moira von Wright,
rehtori, Åbo Akademi

Matti Äijälä,
toimitusjohtaja, Mamono Oy