fbpx
AjankohtaistaTiedotteet

Kalervo Väänäsen selvitystyö listaa keinot Saaristomeren pelastamiseksi

Professori Kalervo Väänäsen Operaatio Ainutlaatuiselle Saaristomerelle laatima kestävän kehityksen selvitystyö sisältää kolmiosaisen toimenpidesuunnitelman, jolla vähennetään meren ravinnekuormitusta. Selvitystyö julkaistaan YK:n maailman ympäristöpäivänä 5. kesäkuuta. Kokonaisuutta varten on haastateltu yli sataa asiantuntijaa ja päättäjää.

Operaatio Ainutlaatuinen Saaristomeri tilasi viime vuonna yhdessä Centrum Balticum -säätiön ja
Saaristomeren Suojelurahaston kanssa selvitystyön alueen kestävästä kehityksestä sekä sen
edellyttämistä toimenpiteistä. Selvitystyö on nyt valmistunut ja sen yhteydessä julkaistaan tietoteos
Saaristomeren Sininen Kirja. Selvitystä ja kirjaa varten on haastateltu yli sata asiantuntijaa ja
päättäjää.

– Saaristomereen valuu jatkuvasti enemmän ravinteita kuin meri pystyy niitä poistamaan. Tämä
ylläpitää ja voimistaa rehevöitymistä, joka pahimmillaan johtaa meren pohjan ja sen eliöstön
kuolemaan. Siksi toimia ja poliittista tahtoa niiden edistämiseksi tarvitaan nyt, kertoo
selvityshenkilö, professori Kalervo Väänänen.

Ratkaisuna ravinteiden vähentäminen ja talteenotto

Kalervo Väänäsen laatima suunnitelma merialueen pitkäkestoisesta puhdistamisesta sisältää kolme
toimenpidettä: ravinnevalumien vähentämisen, ravinteiden ja biomassan talteenoton sekä
kalastuksen lisäämisen.

– Saaristomeren ja sen valuma-alueen muodostaman ekosysteemin ravinteiden määrää pystytään vähentämään muun muassa optimoimalla lannoitusta sekä oikeanlaisilla suojavyöhykkeillä. Erityisesti viljelysmaan kipsi- ja rakennekalkkikäsittelyllä on tässä merkittävä rooli. Lisäksi meren nykyistä ravinnekuormaa tulee vähentää poistamalla ravinnerikasta biomassaa ja lisäämällä kalastusta, Väänänen kertoo.

Suunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden uskotaan paitsi parantavan Saaristomeren tilaa myös edistävän kiertotaloutta, hillitsevän ilmastonmuutosta sekä tukevan biotaloutta ja luonnon monimuotoisuutta.

– Kalervo Väänäsen laatima suunnitelma on vasta alku, ja sen kuvaamat toimenpiteet vaativat toteutuakseen päätöksentekijöiden tukea. Saaristomeren puhdistaminen ja sen vaatimat päätökset on saatava mukaan, kun hallitusohjelmaa käydään läpi elokuussa, Operaatio Ainutlaatuisen Saaristomeren projektijohtaja Kari Veijonen muistuttaa.

Saaristomeren tulevaisuus yksissä kansissa

Kestävän kehityksen selvitystyö julkaistaan yhdessä Saaristomeren Sinisen Kirjan kanssa. Kirja on
huikea tietopaketti ja silmiähivelevä katsaus Saaristomeren monimuotoisiin maisemiin. Kuvitus on
pääosin Jaakko Ruolan, joka on Operaatio Ainutlaatuisen Saaristomeren sisältöjohtaja ja
luontokuvaaja.
Saaristomeri-faktaa

  • 41 255 saarta tekevät siitä lajissaan maailman suurimman saariston.
  • Saaristomeri on luontoarvoiltaan Suomen monimuotoisin alue. Samalla sen kunto on kuitenkin huono. Merta rasittavat erityisesti maatalouden ravinnevalumat, jotka ovat piinanneet vesistöä jo 50 vuotta. Viime talvi oli valumien suhteen historian pahin.
  • Meri on hyvin matala. Sen keskisyvyys on vain 23 metriä. Saaristomeri on murtovettä, jonka suolaisuus on vain pieni osa valtamerien vesien suolaisuudesta.
  • Saaristomeri on monimuotoinen niin kasvillisuudeltaan kuin eläimistöltään. Saaristomeri kuuluu Unescon maailmanlaajuiseen biosfäärialueiden verkostoon.
  • Saaristomeri on maailmanluokan matkailukohde – kuusi miljoonaa matkustajaa kulkee Saaristomerellä läpi vuoden. Se on myös veneilijöiden ja mökkiläisten suosima vapaa-ajanviettopaikka. Saaristomeren kansallispuistossa käy yli 60 000 vierasta vuosittain.
    www.ainutlaatuinensaaristomeri.fi

Lisätiedot:

Kalervo Väänänen
professori
040 701 1303
kvaana@utu.fi

Kari Veijonen
projektijohtaja
Operaatio Ainutlaatuinen Saaristomeri
0500 824 605
kari.veijonen@veijonenconsulting.fi

Jaakko Ruola
sisältöjohtaja
Operaatio Ainutlaatuinen Saaristomeri
0400 317 585
jaakko.ruola@kolumbus.fi

Operaatio Ainutlaatuinen Saaristomeri -kampanjan tavoitteena on lisätä Saaristomeren
tunnettuutta ja arvostusta sekä edesauttaa konkreettisia toimenpiteitä ja poliittisia päätöksiä
Saaristomeren pelastamiseksi. Operaation on käynnistänyt Centrum Balticum -säätiö ja sen
toteutuksesta vastaa Veijonen Consulting Oy.

Saaristomeren Sininen Kirja avaa lukijoilleen upeat Saaristomeren maisemat, alueen historian ja
ainutlaatuisen luonnon. Se esittelee ja perustelee professori Kalervo Väänäsen suunnitelman ja
kertoo myös puhtaan Saaristomeren tulevaisuuden visioista.