fbpx
Ajankohtaista

Itämeren (ja Saaristomeren) suojelu hallitusohjelmassa 3.6.2019

Satsaukset ja voimakkaat tehostetut toimet hallitusohjelmassa ovat tarpeen Saaristomeren ja Itämeren suojelussa. Jokakesäiset sinileväkukinnat kertovat siitä, että meren koko ekosysteemi on vahingoittunut. Meri sairastaa.

“Hallitus vahvistaa kansainvälistä ympäristöyhteistyötä Arktisella ja Itämeren alueella. Hallitus varmistaa riittävät resurssit Itämeri-strategian päivittämiseksi Suomen EU-puheenjohtajakaudella ja Itämeren suojelusuunnitelman päivittämiseksi Suomen HELCOM puheenjohtajuuden aikana.

Eurooppalaisten ja pohjoismaisten rahoituslaitosten osallistumista Itämeren alueen ympäristöä ja ilmastoa parantaviin hankkeisiin vahvistetaan.

Jatketaan tehostettua Itämeren ja vesiensuojelun ohjelmaa vähintään sen nykyisessä laajuudessa vaalikauden ajan vesien hyvän ekologisen tilan saavuttamiseksi.

Laajennetaan peltojen kipsi-, rakennekalkki- ja ravinnekuitukäsittelyä joko osana maatalouden ympäristötukiohjelmaa tai erillistoimin.

Edistetään kotimaisen luonnonkalan käyttöä ja Itämerirehun käyttöä kalankasvatuksessa.

Parannetaan öljy- ja kemikaalivahinkojen torjuntavalmiutta.

Öljyntorjuntayhteistyötä lisätään osana EU:n Itämeri-strategiaa.”

Tämä teksti on suora lainaus 3.6.2019 julkistetusta Rinteen hallituksen hallitusohjelmasta. Vaikka siinä ei mainita Saaristomerta nimeltä, tehostetun vesiensuojeluohjelman jatkamista sekä peltojen kipsi-, rakennekalkki- ja ravinnekuitukäsittelyjen laajentamista voidaan pitää Saaristomeren kannalta hyvänä asiana.

Edellinen hallitus varasi maaliskuussa 20 miljoonaa euroa Saaristomeren valuma-alueen kipsikäsittelyyn, jonka teho on ollut tutkitusti hyvä. Tämän päätöksen perusteella kipsikäsittelyt pääsevät kunnolla alkuun vasta syksyllä 2020, joten joudumme vielä odottamaan niiden tuomia tuloksia ja ihmettelemään minkälaisia tulevat kaksi kesää ovat sinilevän suhteen.

Joka tapauksessa on hyvä todeta, että tämä että nyt väistyvä hallitus ovat noteeranneet Saaristomeren ja Itämeren ongelmat. Toivotaan että satsaukset meriemme puhtauteen ovat jatkossa riittävän suuret.