SUOMEN KANSALLISAARRE SAARISTOMERI ON MAAILMASSA AINUTLAATUINEN

Saaristomeri on maailman mitassa ainutlaatuinen luonnonmuodostuma. Sen 2000 miljoonaa vuotta vanha kallioperä, 41.000 nimettyä saarta, Suomen oloissa korkein biodiversiteetti sekä vaihtuvat vuodenajat tekevät siitä luontokokonaisuuden, jollaista ei ole toista maailmassa.

Saaristomeri on Suomen tärkeintä luontopääomaa. Se on kudelma jääkauden muokkaamia luonnonmaisemia ja vuosisataisen ihmisvaikutuksen synnyttämiä perinnemaisemia. Saaristomeri on veneilijän, mökkeilijän ja matkailijan paratiisi. Yhteysalukset kuljettavat saaristolaisten lisäksi myös kesäasukkaita ja matkailijoita. Saaristomeri on myös maailmanluokan matkailureitti, jonka halki matkustaa moderneilla laivoilla vuosittain lähes viisi miljoonaa matkustajaa.

SAARISTOMERI SAIRASTAA JA SE ON PELASTETTAVA TULEVILLE SUKUPOLVILLE

Ihminen on vaikuttanut voimakkaasti saaristoon ja sen luontoon siitä lähtien, kun saaret jääkauden jälkeen alkoivat maankohoamisen seurauksena nousta merestä. Ravinnehuuhtoumien merkitys vesiluonnolle on ollut dramaattinen.

Vaikka osa suurista päästölähteistä on saatu kuriin, maatalouden kuormitus pitää yllä veden korkeaa ravinnetasoa. Itämeri – Saaristomeri sen osana – voi huonosti. Keskikesän sinileväkukinnat ovat näkyvin osa ongelmaa, josta kuitenkin koko meren ekosysteemi kärsii. Meren terve tulevaisuus on meidän käsissämme.

Ympäristöministeriö on käynnistänyt maaliskuussa 2019 Suomen vesiensuojelun tehostusohjelman. Tähän perustuen Saaristomeren vesien puhdistamiseen on päätetty osoittaa 20 miljoonaa euroa 11.3.2019 seuraaville kolmelle vuodelle.

OPERAATIO SAARISTOMERI 2019–2023. TAVOITTEENA ON SAARISTOMEREN TUNNETTUUDEN JA ARVOSTUKSEN LISÄÄMINEN JA MEREN PUHTAUTEEN VAIKUTTAMINEN

Centrum Balticum / Saaristomeren Suojelurahasto on päättänyt käynnistää Ainutlaatuinen Saaristomeri viestintä- ja markkinointioperaation yhteistyössä Veijonen Consulting Oy:n kanssa. Kokonaisvastuu operaatiosta ja sen käytännön toteutuksesta on Veijonen Consulting Oy:llä. Operaation johdossa ovat Kari Veijonen ja Jaakko Ruola.

Kutsumme kaikki yksityiset, yritykset ja yhteisöt mukaan 5 vuotta kestävään Operaatio Saaristomereen, jonka tavoitteena on antaa tuleville sukupolville arvostettu ja puhdas Saaristomeri.

Tervehdys Saaristomereltä

Sääskikameran tuottaa Turun yliopisto ja Turun ammattikorkeakoulu. Sääksikameraa on tukenut Suomen Luonnonsuojelun Säätiön Itämerirahasto.

Ensitunnelmia Saaristomerestä

Ainutlaatuinen Saaristomeri -kampanjan avaus

Taloustutkimus Oy:n tutkimus Varsinaissuomalaisten mielikuvista saaristomerestä

Ainutlaatuinen Saaristomeri muissa medioissa

PEUKUTA SAARISTOMEREN PUOLESTA

FACEBOOK.COM/AINUTLAATUINENSAARISTOMERI

Sivusto laajenee toukokuussa 2019